Service Manager :  Thanaporn, Jitlada (0-2252-3336 # 320, 322)
 
 ข่าวการออกพันธบัตร / หุ้นกู้
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >
Found 430 headlines
No. Date/Time ThaiBMA symbol Headlines
1.       30-Oct-14 16:40          ปตท.เสนอขายหุ้นกู้อายุ7ปี
2.       17-Oct-14 16:59          NPSขายหุ้นกู้ 3 พันล้าน
3.       15-Oct-14 16:30          "ผลิตไฟฟ้าลาว"ลุ้นออกหุ้นกู้ 6-8 พันลบ.ทันภายในปีนี้ หากคลังให้ไฟเขียว
4.       15-Oct-14 16:29          “เอ็นพีเอส” เสนอขายหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงปลูกได้
5.       15-Oct-14 09:49          "แกรนด์ คาแนล แลนด์ "ออกหุ้นกู้วงเงิน4พันล.ใช้ลงทุนโครงการใหม่
6.       14-Oct-14 11:14          A ออกหุ้นกู้ 1.5 พันลบ. อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.85%ต่อปี เสนอขายรายใหญ่
7.       14-Oct-14 09:23          PREBคว้างานคอนโด600ล้าน
8.       30-Sep-14 15:31          LH ออกหุ้นกู้ 4 พันลบ.อายุ 3 ปีดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ขายรายใหญ่ 1-3 ต.ค.
9.       30-Sep-14 14:18          AEONTS ออกหุ้นกู้อายุ3ปี 1 พันลบ.ขายนักลงทุนสถาบัน
10.       30-Sep-14 09:20          THCOM ออกหุ้นกู้ 4.55 พันลบ.อายุ 5 ดอกเบี้ย 4.28%, 7 ปี ดอกเบี้ย 4.68%
11.       30-Sep-14 09:17          GCAP ออกหุ้นกู้ 300 ลบ.อายุ 1 ปี 6 เดือน ดบ.5.20% ขายรายใหญ่
12.       24-Sep-14 17:47          THCOM เสนอขายหุ้นกู้ 4.55 พันลบ.อายุ 5 ,7 ปี ดอกเบี้ย 4.28%,4.68%
13.       19-Sep-14 10:42          BGH ออกหุ้นกู้1หมื่นลบ.จดทะเบียนซื้อขายในตลาดฯสิงคโปร์
14.       19-Sep-14 10:41          PACE ออกหุ้นกู้ 1.5 พันลบ.อายุ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 6.50% ขายรายใหญ่
15.       15-Sep-14 09:19          สบน.เตรียมเสนอคลังออกบอนด์อายุ100ปี
16.       15-Sep-14 09:15          PS ออกหุ้นกู้ 4 พันลบ.อายุ 2ปี 9เดือน ดบ.3.61%,อายุ 3ปี 6เดือน ดบ.3.8%
17.       15-Sep-14 09:08          เงินติดล้อ ออกหุ้นกู้1พันล.
18.       10-Sep-14 14:58          PREB เตรียมออกหุ้นกู้ 500 ลบ.ใน ต.ค.นี้รองรับการซื้อที่ดินพัฒนาอสังหาฯ
19.       10-Sep-14 09:52          KSL ออกหุ้นกู้ 1 พันลบ.อายุ  5 ปี ดอกเบี้ย 4.07% ขายรายใหญ่ 16-18 ก.ย.
20.       09-Sep-14 12:09          เคทีซีออกหุ้นกู้ไม่เกิน 4 พันลบ.อายุ 3 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.30% ต่อปี
 
 
 
Thaibond.com

เกี่ยวกับเรา

คำนวณราคา

เริ่มลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุน

คำนวณราคา

เครื่องมือวิเคราะห์การลงทุน

FAQs

โปรแกรมคำนวณราคาตราสารหนี้รายตัว

โปรแกรมคำนวณอัตราผลตอบแทนการลงทุน (แบบ IRR)

ค้นหาตราสารหนี้

Thaibond Quiz

 

Bond Blog

คำศัพท์น่ารู้

เอกสารเผยแพร่

 

 
Copyright © 2009 by Thaibond.com