แคมเปญบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารต่างๆ
 
ธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำกัด  *
โครงการเงินฝาก เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ  *
ระยะวลา เปิดบัญชีตั้งแต่ 1 กพ 2555 เป็  *
อัตราดอกเบี้ย ผลิตภัณฑ์เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.75% ต่อปี เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2555 เป็นต้นไป
อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.75 ต่อปี *   อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.75 ต่อปี *
อัตราดอกเบี้ย effective rate 2.75 ต่อปี *
ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย 12 ครั้ง/ปี *
ประเภทผู้มีสิทธิ์ฝาก สำหรับลูกค้าทั่วไป
จำนวนขั้นต่ำ 10000 บาท   จำนวนขั้นสูงสุด -  บาท
วันที่สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2555
เงื่อนไขอื่นๆ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000.-บาท
สามารถถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
ดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000.-บาทต่อปี (ปลอดภาษี)
ฝาก - ถอน ขั้นต่ำรายการละ 1,000.-บาท
ติดต่อ 02-6459000
web link http://www.ghbank.co.th/th/services_loan_detail.php?cms_id=63&cms_cate_id=6&parent=services_loan.php?cms_cate_id=6
เอกสาร PDF -
 
 
 
 
 
Thaibond.com

เกี่ยวกับเรา

รู้จักตราสารหนี้

เริ่มลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุน

คำนวณราคา

เครื่องมือวิเคราะห์การลงทุน

FAQs

โปรแกรมคำนวณราคาตราสารหนี้รายตัว

โปรแกรมคำนวณอัตราผลตอบแทนการลงทุน (แบบ IRR)

ค้นหาตราสารหนี้

Thaibond Quiz

 

Bond Blog

คำศัพท์น่ารู้

เอกสารเผยแพร่

 

 
Copyright © 2009 by Thaibond.com