แคมเปญบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารต่างๆ
 
ค้นหาจาก ชื่อธนาคาร :
 
พบ 3 แถว
No.ชื่อธนาคารชื่อโครงการระยะเวลา
การฝาก
อัตราดอกเบี้ยความถี่ในการ
จ่ายดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
effective rate
จำนวนเงิน
ขั้นต่ำ
วันที่สิ้นสุด
โครงการ
รายละเอียด
ต่ำสุดสูงสุด
1 ธนาคาร ออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม - 30 ก 1.00 6.50 1 1.94 10000 30/09/2015
2 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2558 2.10 2.15 1 2.10 100000 31/10/2015
3 ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เงินฝากดอกเบี้ยทันใจ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 1.90 1.90 1 1.90 100000 30/09/2015
 
 
 
Thaibond.com

เกี่ยวกับเรา

รู้จักตราสารหนี้

เริ่มลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุน

คำนวณราคา

เครื่องมือวิเคราะห์การลงทุน

FAQs

โปรแกรมคำนวณราคาตราสารหนี้รายตัว

โปรแกรมคำนวณอัตราผลตอบแทนการลงทุน (แบบ IRR)

ค้นหาตราสารหนี้

Thaibond Quiz

 

Bond Blog

คำศัพท์น่ารู้

เอกสารเผยแพร่

 

 
Copyright © 2009 by Thaibond.com