แคมเปญบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารต่างๆ
 
ค้นหาจาก ชื่อธนาคาร :
 
พบ 4 แถว
No.ชื่อธนาคารชื่อโครงการระยะเวลา
การฝาก
อัตราดอกเบี้ยความถี่ในการ
จ่ายดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
effective rate
จำนวนเงิน
ขั้นต่ำ
วันที่สิ้นสุด
โครงการ
รายละเอียด
ต่ำสุดสูงสุด
1 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด เงินฝากประจำ Step up 8 เดือน ตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2557 เป็นต 2.30 3.50 8 2.75 10000 30/09/2014
2 ธนาคาร ออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน 16 มิย - 16 กค.57 2.45 2.45 1 2.45 10000 15/07/2014
3 ธนาคาร ออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน 16 มิย - 16 กค.57 2.10 2.10 1 2.10 10000 15/07/2014
4 ธนาคาร ธนชาต จำกัด เงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2557 เ 2.15 2.15 4 2.15 100000 31/12/2014
 
 
 
Thaibond.com

เกี่ยวกับเรา

คำนวณราคา

เริ่มลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุน

คำนวณราคา

เครื่องมือวิเคราะห์การลงทุน

FAQs

โปรแกรมคำนวณราคาตราสารหนี้รายตัว

โปรแกรมคำนวณอัตราผลตอบแทนการลงทุน (แบบ IRR)

ค้นหาตราสารหนี้

Thaibond Quiz

 

Bond Blog

คำศัพท์น่ารู้

เอกสารเผยแพร่

 

 
Copyright © 2009 by Thaibond.com