แคมเปญบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารต่างๆ
 
ค้นหาจาก ชื่อธนาคาร :
 
พบ 11 แถว
No.ชื่อธนาคารชื่อโครงการระยะเวลา
การฝาก
อัตราดอกเบี้ยความถี่ในการ
จ่ายดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
effective rate
จำนวนเงิน
ขั้นต่ำ
วันที่สิ้นสุด
โครงการ
รายละเอียด
ต่ำสุดสูงสุด
1 ธนาคาร ออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุข 21 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.-30 ธ.ค.2557 1.50 5.50 21 2.75 50000 30/12/2014
2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. เงินฝากพิเศษ 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557 2.40 2.40 1 2.40 10000 31/12/2014
3 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด เงินฝากประจำ Step up 8 เดือน ตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2557 เป็นต 2.30 3.50 8 2.75 10000 30/09/2014
4 ธนาคาร ออมสิน จำกัด เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน ตั้งแต่ 16 ส.ค - 31 ต.ค.57 2.10 2.10 1 2.10 10000 31/10/2014
5 ธนาคาร ธนชาต จำกัด บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2557 เ 2.85 2.85 8 2.85 100000 31/10/2014
6 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด เงินฝากประจำ 4 เดือน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 2.00 2.00 1 2.00 200000 31/10/2014
7 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด เงินฝากประจำ 11 เดือน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 2.80 2.80 1 2.80 200000 31/10/2014
8 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด เงินฝากประจำ 7 เดือน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 2.50 2.50 1 2.50 200000 31/10/2014
9 ธนาคาร ออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 31 2.45 2.45 1 2.45 10000 31/10/2014
10 ธนาคาร ธนชาต จำกัด เงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2557 เ 2.15 2.15 4 2.15 100000 31/12/2014
11 ธนาคาร ธนชาต จำกัด บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 18 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป 2.95 2.95 18 2.95 31/12/2014
 
 
 
Thaibond.com

เกี่ยวกับเรา

คำนวณราคา

เริ่มลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุน

คำนวณราคา

เครื่องมือวิเคราะห์การลงทุน

FAQs

โปรแกรมคำนวณราคาตราสารหนี้รายตัว

โปรแกรมคำนวณอัตราผลตอบแทนการลงทุน (แบบ IRR)

ค้นหาตราสารหนี้

Thaibond Quiz

 

Bond Blog

คำศัพท์น่ารู้

เอกสารเผยแพร่

 

 
Copyright © 2009 by Thaibond.com