แคมเปญบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารต่างๆ
 
ค้นหาจาก ชื่อธนาคาร :
 
พบ 6 แถว
No.ชื่อธนาคารชื่อโครงการระยะเวลา
การฝาก
อัตราดอกเบี้ยความถี่ในการ
จ่ายดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
effective rate
จำนวนเงิน
ขั้นต่ำ
วันที่สิ้นสุด
โครงการ
รายละเอียด
ต่ำสุดสูงสุด
1 ธนาคาร ออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน ตั้งแต่ 16 ม.ค. –31 มี.ค.58 2.10 2.10 1 2.10 1000 31/03/2015
2 ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ เงินฝากประจำ 14 เดือน แบบขั้นบันได ตั้งแต่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพั 2.374 4.00 1 3.03 10000 28/02/2015
3 ธนาคาร ออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน ตั้งแต่ 16 ม.ค –31 มี.ค.58 2.50 2.50 1 2.50 10000 31/03/2015
4 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เงินฝากประจำ 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มค. 58 เป็นต้นไป 2.05 2.05 1 2.05 50000 31/03/2015
5 ธนาคาร ธนชาต จำกัด บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2557 เ 2.85 2.85 8 2.85 100000 31/03/2015
6 ธนาคาร ธนชาต จำกัด เงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 2.50 2.50 4 2.50 100000 31/03/2015
 
 
 
Thaibond.com

เกี่ยวกับเรา

คำนวณราคา

เริ่มลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุน

คำนวณราคา

เครื่องมือวิเคราะห์การลงทุน

FAQs

โปรแกรมคำนวณราคาตราสารหนี้รายตัว

โปรแกรมคำนวณอัตราผลตอบแทนการลงทุน (แบบ IRR)

ค้นหาตราสารหนี้

Thaibond Quiz

 

Bond Blog

คำศัพท์น่ารู้

เอกสารเผยแพร่

 

 
Copyright © 2009 by Thaibond.com